Antagning

Läkarintyg för sjöfolk

Intyget är en hälsodeklaration där helhetsbedömningen görs av läkare. För att kunna söka till Kustbevakningens grundutbildning krävs:

 • Synskärpa med eller utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser) minst 0,8 binokulärt och utan korrektion minst 0,2 binokulärt.
 • Normalt synfält enligt Donders metod.
 • Fullgott färgseende.
 • Att utan stöd, varje öra för sig, väl uppfatta normal viskstämma på en meters avstånd och normal konversationsstämma på fyra meters avstånd.

Kustbevakningen får ofta många ansökningar till grundutbildningen. Beroende på hur många som ska antas vid tillfället kallas cirka 50-100 personer till en första anställningsintervju. Vid den första intervjun ska du kunna visa upp ett godkänt läkarintyg för sjöfolk, som du bokar och bekostar själv. Du ska också ta med betyg och övriga intyg.

Om du går vidare efter den första intervjun väntar bland annat fysiska tester, prov i svenska och engelska, personlighetsanalys, drogtest och en säkerhetsprövning med registerkontroll. Först därefter får du veta om du blivit antagen som aspirant. Från det att du söker tills du får veta om du blivit antagen kan det ta tre till fyra månader.

Fysiska och praktiska tester

 • Simning och livräddning: bröstsim 50 meter, dykning till cirka fyra meters djup, upphämtning av docka och livräddning 50 meter och därefter frisim 200 meter. Övningen ska genomföras på godkänt sätt och tiden bör inte överstiga tio minuter.
 • Coopers test: löpning 2000 meter på slätt underlag på max nio och en halv minut för män och tio minuter för kvinnor.
 • Manöverprov i mindre båt, tillsammans med instruktör.

Språk

 • Uppsatsskrivning på svenska
 • Ordförståelse, svenska och engelska

Enligt diskrimineringslagen, SFS 2014-958, har du med funktionsnedsättning rätt till kompensatoriskt stöd i studiesituationen utifrån dina individuella behov.

Övrigt

 • Drogtest
 • Personlighetsanalys
 • Djupintervju
 • Kompletterande intervju med rekryteringsgrupp
 • Registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen