Vår organisation

Kustbevakningens har 26 kuststationer inklusive en flygkuststation i Skavsta. Stationerna sorterar under två regionala ledningar placerade i Stockholm och Göteborg. Från de båda ledningscentralerna styrs den dagliga operativa verksamheten och där är också vakthavande befäl i tjänst dygnet runt. Myndigheten har dessutom två samverkanskontor, ett i Karlskrona och ett i Härnösand. Kustbevakningens huvudkontor finns i Karlskrona.

Kustbevakningens organisation