Nyheter: Om oss

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Om oss. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens organisation, befogenheter och uppdrag.

 • Ny rutin för fartygsrapportering från 1 oktober

  Den 1 oktober 2015 kommer portalen Maritime Single Window (MSW) att öppnas för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Från det datumet ska fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i portalen och samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem.

 • Anders_Kjaersgaard

  Ny överdirektör till Kustbevakningen

  Regeringen har idag utnämnt Anders Kjaersgaard till överdirektör för Kustbevakningen. Han arbetar idag som chef för Polismyndighetens regionkansli i region Syd och kommer att tillträda tjänsten som överdirektör den 1 september 2015.

 • Vapen på skorsten_beskuren

  Förändringar i Kustbevakningens organisation

  Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson har beslutat att göra förändringar i myndighetens organisation. Syftet med förändringarna är framför allt att underlätta verksamhetsplaneringen och säkerställa en balans mellan plattformar (fartyg och flygplan), bemanning och verksamhet

 • KBV 005, KBV 047 och KBV 050

  Maritime Single Window

  Fartygsrapporteringsdirektivet (2010/65/EU) träder i kraft den 1 juni 2015. Elektronisk uppgiftslämning via portalen Maritime Single Window kommer emellertid inte att driftsättas det datumet.

 • Korgen som används för att sätta över räddningsdykare på haverister blev Ygemans transport för att komma ombord på KBV 002.

  Mer kustbevakning för inrikesministern

  Solen sken och Karlskrona visade sig från sin vackraste sida när inrikesminister Anders Ygeman kom på besök till Kustbevakningens huvudkontor måndagen den 20 april 2015.

 • Operation Kyrkesund

  Rädda vår kust öppnar i Malmö

  Kustbevakningens utställning Rädda vår kust öppnar på Malmö Museer, Slottsholmen, den 10 februari 2015 klockan 13.00.

 • KBV 475 Utsjöribb

  Kustbevakningen på båtmässan i Göteborg

  Lär dig mer om Kustbevakningens skiftande och spännande uppdrag. Under båtmässan, som pågår mellan 31 januari och 8 februari, kan du träffa personal från Kustbevakningen, som alla bidrar till att hålla oljan borta.

 • Kuststation Västervik

  Nya stationsbyggnaden i Västervik invigd

  Med nya och bättre lokaler satsar Kustbevakningen vidare i Västervik. Stationschef Pär-Åke Eriksson och generaldirektör Lena Jönsson invigde på måndagen den nya stationsbyggnaden.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående123