Kontakt

Ta gärna kontakt med oss om du har frågor om eller synpunkter på vår verksamhet. Du kan också tipsa oss om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.

Under kontorstid

Huvudkontoret

Kustbevakningen, huvudkontoret
Postadress: Box 536, 371 23 Karlskrona
Besöksadress: Bastionsgatan 18, Stumholmen, Karlskrona
Tel 0455-35 34 00, fax 0455-105 21
E-post registrator@kustbevakningen.se

Regionledning Nordost

Kustbevakningen, regionledning Nordost
Postadress: Box 92028, 120 06 Stockholm
Besöksadress: Ljusslingan 26, 120 31 Stockholm
Tel 08-57 89 75 00, fax 08-716 26 88
E-post: registrator.krn@kustbevakningen.se

Regionledning Sydväst

Kustbevakningen, regionledning Sydväst
Postadress: Box 5200, 426 05 Västra Frölunda
Besöksadress: Käringberget AMF 4
Tel 031-726 90 00, fax 031-29 36 01
E-post: registrator.krs@kustbevakningen.se

Kustbevakningsflyget

Kustbevakningen, flygledningen
Pilotgången 4, 611 92 Nyköping
Tel 0155-46 71 00, fax 0155-28 63 73
E-post: registrator.flyg@kustbevakningen.se

Utanför kontorstid

Utanför kontorstid når du Kustbevakningen på våra två ledningscentraler.

Ledningscentral Nordost

Tel: 08-57 89 76 00
E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

Ledningscentral Sydväst

Tel: 031-727 91 00
E-post: lc.krs@kustbevakningen.se

Allmän handling

Kustbevakningen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, vanlig post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.