Nyheter: Om oss

 • Anders_Kjaersgaard

  Ny överdirektör till Kustbevakningen

  Regeringen har idag utnämnt Anders Kjaersgaard till överdirektör för Kustbevakningen. Han arbetar idag som chef för Polismyndighetens regionkansli i region Syd och kommer att tillträda tjänsten som överdirektör den 1 september 2015.

 • Vapen på skorsten_beskuren

  Förändringar i Kustbevakningens organisation

  Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson har beslutat att göra förändringar i myndighetens organisation. Syftet med förändringarna är framför allt att underlätta verksamhetsplaneringen och säkerställa en balans mellan plattformar (fartyg och flygplan), bemanning och verksamhet

 • KBV 005, KBV 047 och KBV 050

  Maritime Single Window

  Fartygsrapporteringsdirektivet (2010/65/EU) träder i kraft den 1 juni 2015. Elektronisk uppgiftslämning via portalen Maritime Single Window kommer emellertid inte att driftsättas det datumet.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående123456...