Nyhetsarkiv

Kustbevakningens nyheter skapas under den huvudingång på webbplatsen där de hör hemma. Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

 • Maritime Single Window har lanserats

  Om oss Från den 1 oktober 2015 ska fartygsanmälan (inklusive ankomstanmälan, ATA/ATD, farligt gods och avfall och utökad inspektion) som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i internetportalen Maritime Single Window (MSW). Samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem.

 • KBV_010

  Svensk keminsats under nordisk samverkansövning

  Gränslös samverkan Varje år övar de nordiska länderna tillsammans enligt Köpenhamnsavtalet för att bättre kunna samverka under miljöräddningsoperationer till sjöss.

 • IMG_3021

  Räddningsdykare övar tillsammans i Helsingborg

  Gränslös samverkan Kustbevakningen i Helsingborg har tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nord Väst (RSNV) inlett ett samarbete för att effektivisera och utveckla räddningsdykarverksamheten. Under den gångna veckan har dykare från båda organisationerna övat räddningsdykeri och bärgning av farligt gods i Helsingborgs hamn.

 • Balex Delta 2015

  Östersjöländer i gemensam oljeutsläppsövning

  Gränslös samverkan Den 10:e september genomfördes den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta utanför Polens kust. Balex Delta anordnas av HELCOM, ett internationellt samarbetesorgan i frågor som rör sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön.

 • Rib i motlljus 1

  Frågor om gränskontroll i fokus

  Säkerhet till sjöss I samband med att allt fler migranter söker sig till Sverige uppstår frågor kring migration och gränser. Kustbevakningen ansvarar för yttre och inre gränskontroll till sjöss och vi samverkar med framför allt Polismyndigheten och Tullverket i gränskontrollfrågor.

 • Ny rutin för fartygsrapportering från 1 oktober

  Om oss Den 1 oktober 2015 kommer portalen Maritime Single Window (MSW) att öppnas för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Från det datumet ska fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i portalen och samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem.

 • KBV001 har anlänt till Göteborgs hamn 150908

  Pressmaterial KBV 001 i Göteborg

  Gränslös samverkan Här finns pressmaterial med anledning av att Kustbevakningens fartyg Poseidon anländer till Göteborg efter att under tre månader räddat migranter på Medelhavet.

 • Tullsamverkan

  Tull och Kustbevakning i samverkanspådrag

  Gränslös samverkan Under slutet av augusti har kuststationen i Oxelösund genomfört ett samverkanspådrag med Tullen Skavsta. Planering av uppdraget har skett mellan gruppledarna på Tullen samt Befälhavarna på övervakningsfartyget KBV 313.

 • Svenska hjälmdykare från marinen förbereder sig för dyk.

  Räddningsdykeri i fokus för samverkansövning

  Gränslös samverkan Torsdagen den 20:e augusti genomförde Kustbevakningen en samverkansövning i räddningsdykeri tillsammans med Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Sjöpolisen och den danska marinen.

 • Kustbevakningens fartyg KBV 001 Poseidon har med denna räddning deltagit i 18 sjöräddningar och fört 4 723 personer i säkerhet till Italien.

  800 migranter räddade i Medelhavet

  Gränslös samverkan Under måndagen deltog Kustbevakningens fartyg KBV 001 i en räddningsoperation tillsammans med italienska marinen och ett irländskt fartyg.

Föregående1234567...