Nyhetsarkiv

Kustbevakningens nyheter skapas under den huvudingång på webbplatsen där de hör hemma. Här i nyhetsarkivet finns alla nyheter som publicerats på webbplatsen samlade. Är du intresserad av äldre nyheter kontakta vår webbredaktion.

 • Aspiranter övar förhörsmetodik

  Aspiranter övade förhörsmetodik

  Utbildning & jobb Som avslutning på kursen i LKP (Lagen om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning) har aspiranterna genomfört en omfattande övning i förhörsmetodik med figuranter, förundersökningsledare och åklagare.

 • Dykare

  Klartecken för dykprojekt i Östersjön

  Gränslös samverkan Kustbevakningen och Försvarsmakten har i dag beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

 • KBV-flagga

  Förhöjd hotnivå mot Sverige

  Gränslös samverkan Kustbevakningen är medlem i Samverkansrådet mot terrorism. Den 18 november beslutade Säkerhetspolischef Anders Thornberg att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

 • Samverkan mellan Kustbevakningen och Polis

  Lägesbild om grov organiserad brottslighet

  Gränslös samverkan Kustbevakningen arbetar sedan 2009 tillsammans med Polisen och en rad andra myndigheter för att motverka grov organiserad brottslighet, GOB. Kustbevakningen bidrar framför allt med kunskap och kompetens inom det marina området.

 • Flygplan uppifrån

  Nytt underhållsavtal för Kustbevakningens flygplan

  Materiel & teknik Kustbevakningen har tecknat ett nytt avtal för flygunderhåll som gäller för fem år med option på ytterligare två år. Nuvarande underhållskontrakt går ut den 31 december 2015.

 • KBV_010

  Svensk keminsats under nordisk samverkansövning

  Gränslös samverkan Varje år övar de nordiska länderna tillsammans enligt Köpenhamnsavtalet för att bättre kunna samverka under miljöräddningsoperationer till sjöss.

 • IMG_3021

  Räddningsdykare övar tillsammans i Helsingborg

  Gränslös samverkan Kustbevakningen i Helsingborg har tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nord Väst (RSNV) inlett ett samarbete för att effektivisera och utveckla räddningsdykarverksamheten. Under den gångna veckan har dykare från båda organisationerna övat räddningsdykeri och bärgning av farligt gods i Helsingborgs hamn.

 • Balex Delta 2015

  Östersjöländer i gemensam oljeutsläppsövning

  Gränslös samverkan Den 10:e september genomfördes den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta utanför Polens kust. Balex Delta anordnas av HELCOM, ett internationellt samarbetesorgan i frågor som rör sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön.

 • Rib i motlljus 1

  Frågor om gränskontroll i fokus

  Säkerhet till sjöss I samband med att allt fler migranter söker sig till Sverige uppstår frågor kring migration och gränser. Kustbevakningen ansvarar för yttre och inre gränskontroll till sjöss och vi samverkar med framför allt Polismyndigheten och Tullverket i gränskontrollfrågor.

Föregående1234567...