Presskontakt

Presskontakt utanför kontorstid:

Vänligen kontakta våra två ledningscentraler.

Ledningscentral Nordost

Tel: 08-57 89 76 76
E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

Ledningscentral Sydväst

Tel: 031-727 91 39
E-post: lc.krs@kustbevakningen.se

Kommunikatör i beredskap

Endast för journalister. Kontakta i första hand ledningscentralerna enligt ovan.
Tel: 0731-42 22 24
E-post: info@kustbevakningen.se

Frontex operation Triton

För frågor om Kustbevakningens medverkan i Frontex operation Triton.
Mattias Lindholm, kommunikatör
Tel: 0768-99 53 60
E-post: mattias.lindholm@kustbevakningen.se