Nyhetsarkiv

 • Balex Delta 2015

  Östersjöländer i gemensam oljeutsläppsövning

  Den 10:e september genomfördes den årliga miljöräddningsövningen Balex Delta utanför Polens kust. Balex Delta anordnas av HELCOM, ett internationellt samarbetesorgan i frågor som rör sjöfart och bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön.

 • Rib i motlljus 1

  Frågor om gränskontroll i fokus

  I samband med att allt fler migranter söker sig till Sverige uppstår frågor kring migration och gränser. Kustbevakningen ansvarar för yttre och inre gränskontroll till sjöss och vi samverkar med framför allt Polismyndigheten och Tullverket i gränskontrollfrågor.

 • Ny rutin för fartygsrapportering från 1 oktober

  Den 1 oktober 2015 kommer portalen Maritime Single Window (MSW) att öppnas för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Från det datumet ska fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i portalen och samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem.

 • KBV001 har anlänt till Göteborgs hamn 150908

  Pressmaterial KBV 001 i Göteborg

  Här finns pressmaterial med anledning av att Kustbevakningens fartyg Poseidon anländer till Göteborg efter att under tre månader räddat migranter på Medelhavet.

Gå till nyhetsarkivet