Nyhetsarkiv

 • Samverkan mellan Kustbevakningen och Polis

  Lägesbild om grov organiserad brottslighet

  Kustbevakningen arbetar sedan 2009 tillsammans med Polisen och en rad andra myndigheter för att motverka grov organiserad brottslighet, GOB. Kustbevakningen bidrar framför allt med kunskap och kompetens inom det marina området.

 • Flygplan uppifrån

  Nytt underhållsavtal för Kustbevakningens flygplan

  Kustbevakningen har tecknat ett nytt avtal för flygunderhåll som gäller för fem år med option på ytterligare två år. Nuvarande underhållskontrakt går ut den 31 december 2015.

 • IMG_3021

  Räddningsdykare övar tillsammans i Helsingborg

  Kustbevakningen i Helsingborg har tillsammans med Räddningstjänsten Skåne Nord Väst (RSNV) inlett ett samarbete för att effektivisera och utveckla räddningsdykarverksamheten. Under den gångna veckan har dykare från båda organisationerna övat räddningsdykeri och bärgning av farligt gods i Helsingborgs hamn.

Gå till nyhetsarkivet