Nyhetsarkiv

 • Rib i motlljus 1

  Frågor om gränskontroll i fokus

  I samband med att allt fler migranter söker sig till Sverige uppstår frågor kring migration och gränser. Kustbevakningen ansvarar för yttre och inre gränskontroll till sjöss och vi samverkar med framför allt Polismyndigheten och Tullverket i gränskontrollfrågor.

 • Ny rutin för fartygsrapportering från 1 oktober

  Den 1 oktober 2015 kommer portalen Maritime Single Window (MSW) att öppnas för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till ett fartygsanlöp. Från det datumet ska fartygsanmälan som tidigare gjorts i SafeSeaNet Sweden (SSNS) istället göras i portalen och samtidigt integreras Göteborgs Hamns anmälningssystem.

 • KBV001 har anlänt till Göteborgs hamn 150908

  Pressmaterial KBV 001 i Göteborg

  Här finns pressmaterial med anledning av att Kustbevakningens fartyg Poseidon anländer till Göteborg efter att under tre månader räddat migranter på Medelhavet.

 • Tullsamverkan

  Tull och Kustbevakning i samverkanspådrag

  Under slutet av augusti har kuststationen i Oxelösund genomfört ett samverkanspådrag med Tullen Skavsta. Planering av uppdraget har skett mellan gruppledarna på Tullen samt Befälhavarna på övervakningsfartyget KBV 313.

Gå till nyhetsarkivet