Nyhetsarkiv

 • Aspiranter övar förhörsmetodik

  Aspiranter övade förhörsmetodik

  Som avslutning på kursen i LKP (Lagen om kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning) har aspiranterna genomfört en omfattande övning i förhörsmetodik med figuranter, förundersökningsledare och åklagare.

 • Dykare

  Klartecken för dykprojekt i Östersjön

  Kustbevakningen och Försvarsmakten har i dag beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

 • KBV-flagga

  Förhöjd hotnivå mot Sverige

  Kustbevakningen är medlem i Samverkansrådet mot terrorism. Den 18 november beslutade Säkerhetspolischef Anders Thornberg att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående1234567...