KBV 001-003 operativa

Kustbevakningen får ofta frågor från allmänhet och media kring de nya fartygen KBV 001-003. Här beskrivs kortfattat den tekniska och operativa statusen för fartygen i dag.

Kustbevakningens tre nya kombinationsfartyg, KBV 001-003, kan ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. Fartygen byggdes vid varvet Damen Shipyard i Rumänien och levererades till Kustbevakningen under 2009 och 2010.

Sensommaren 2010 informerade Kustbevakningen Försvarsdepartementet om det allmänna läget för de tre nya fartygen KBV 001 – KBV 003. Då redogjorde myndigheten bland annat för den då aktuella tekniska statusen, hur bemanningen av fartygen såg ut, vilka utbildningar som ännu inte genomförts och tidsplanerna för åtgärdandet av brister.

I dag är alla tre fartygen fullt bemannade och används som planerat inom samtliga verksamhetsområden i Kustbevakningen. Tidsplaner med åtgärdslistor har följts under det halvår som gått sedan redogörelsen lämnades till departementet.

Fortfarande återstår att åtgärda vissa av de restpunkter fartygen hade vid övertagandet. För KBV 001 Poseidon rörde det sig om flera hundra restpunkter som skulle åtgärdas under fartygets garantiår, och alla dessa kommer att vara åtgärdade i mars i år.

För de två andra, KBV 002 Triton i Visby, och KBV 003 Amfitrite som har Karlskrona som hemmahamn, var restpunkterna betydligt färre. De som nu återstår kommer att åtgärdas under första halvåret 2011. KBV 003, som är specialanpassat för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss, beräknas få full teknisk kapacitet för bekämpning av kemikalier under första kvartalet i år.

Besättningarna ombord på fartygen ska genomgå kompetenshöjande utbildning i nödbogsering och storskalig brandbekämpning under första halvåret 2011.