IMG_1044_1348_px

Navigation

Alla fartyg är utrustade med radar, elektroniska sjökort, gyro, GPS, ekolod och autopilot. På de största fartygen är utrustningen installerad i form av IBS, Integrated Bridge System. Även de mindre enheterna har navigationsutrustning av olika omfattning, från sjökortsplotter på vattenskotrar till i princip full fartygsutrustning på exempelvis Cobrorna.  

Flertalet patrullerande fartyg och båtar är också utrustade med AIS, Automatiskt IdentifieringsSystem. För att underlätta vid eftersökning, miljöräddning och sjöövervakning utnyttjas även avancerade system i form av IR-kameror, videokameror, nattkikare, oljeradar, undervattenskameror och sonarer.