KBV 312: vecka 16

Bygget av de fem nya kustbevakningsfartygen i Estland fortskrider med allt högre intensitet. Fyra fartyg är nu under byggnation i olika stadier, samtidigt.

Det första fartyget, KBV 312, körs med varvsprovturer inför leveransprovturerna som beräknas ske i början på maj. De prover som har gjorts så här långt ser bra ut, fartyget fungerar bra i sjön och med manövrering och navigering.

På KBV 313 är snickarna i full gång med inredningen, det görs system och kabelinstallationer. Ett mycket snyggt elarbete. Fartyget sjösätts denna vecka och leverans sker i sommar.

På KBV 314 slutförs svetsjobb och isolering av fartyget innan kabeldragning kan börja. Maskinerna är på plats och målning pågår.

KBV 315 ligger fortfarande i jiggen, däcket är pålagt och man har påbörjat svetsning av däcksutrustningen såsom räckverk, pollare med mera.

De flesta plåtarna till KBV 316 är tillskurna och väntar på att få svetsas ihop i jiggen, när den blir ledig för nästa fartyg.