KBV 031:vecka 16

KBV 031 slipas och målas utvändigt och KBV 032 är på en tur på sjön. Inmätning av propelleraxlar och trycklager pågår på KBV 033 och fasta tankar provtrycks på KBV 034.

KBV 031 Djurö

Ligger vid rustningskajen i Wolgast. Det är stort fokus på slipning och målningsarbete utvändigt. Teknisk utrustning återmonteras och testas. Många täthetsprov i vissa omdesignade utrymmen och all ny rördragning håller på att avslutas. Arbetet med att gjuta fast maskiner i chockfast är avslutad.

KBV 032 Lysekil

Är för närvarande ute på SAT (sjöprov) inför stundande leverans.

KBV 033 Oskarshamn

Ligger vid rustningskajen i Wolgast. Målningsarbeten och isoleringsarbeten pågår. Inmätning av propelleraxlar och trycklager pågår. Mycket inspektioner av all rördragning.

KBV 034 Härnösand

Färdigställs inne i en bygghall på varvet. Inspektioner av skrov och provtryckning av fasta tankar. Målnings och isoleringsarbeten. Inspektioner av infästningar för propelleraxelhylsor och roder.