Nyheter: Hållbar havsmiljö

  • Skadorna på Stena-fartyget

    Passagerarfartyg kolliderade med tankfartyg

    Uppdatering 13:15 Kustbevakningen har nu avslutat miljöräddningsoperationen och fartygen går tillbaka till ordinarie beredskap. Dykare har undersökt skrovet på tankfartyget och hittar inga skador som riskerar att orsaka ett utsläpp av olja och bensin. Inte heller Stena Jutlandica kräver i nuläget någon insats från Kustbevakningen.

  • Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar

    Från och med 1 april är det förbjudet för fritidsbåtar att släppa ut sitt toalettavfall i havet. Förbudet gäller i hav, sjöar och inre vattendrag. Det gäller alla fritidsbåtar, utom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående1234567...