Nyheter: Gränslös samverkan

 • Dykare

  Klartecken för dykprojekt i Östersjön

  Kustbevakningen och Försvarsmakten har i dag beviljats medel från Östersjöprogrammet till projektet DiveSMART Baltic. Genom att kartlägga dykerikompetenser och dykutrustning i länderna runt Östersjön samt utveckla gemensamma metoder och rutiner vid räddningsarbete kommer vi framöver att vara bättre rustade inför stora olyckor till havs.

 • KBV-flagga

  Förhöjd hotnivå mot Sverige

  Kustbevakningen är medlem i Samverkansrådet mot terrorism. Den 18 november beslutade Säkerhetspolischef Anders Thornberg att höja hotnivån när det gäller terrorism riktad mot Sverige.

 • Samverkan mellan Kustbevakningen och Polis

  Lägesbild om grov organiserad brottslighet

  Kustbevakningen arbetar sedan 2009 tillsammans med Polisen och en rad andra myndigheter för att motverka grov organiserad brottslighet, GOB. Kustbevakningen bidrar framför allt med kunskap och kompetens inom det marina området.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående1234567...