Nödbogsering av
397-meters fartyg

Nödbogsering är ett viktigt verktyg för att förhindra större olyckor och utsläpp från fartyg i nöd.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss. Enligt myndigheten Trafikanalys hanterades förra året totalt 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. Antalet fartygsanlöp var 78 467 stycken.

Mer om bogseringen
Evelyn Maersk bogserövning 2014