Samverkan för miljön

Att arbeta för ett renare och säkrare hav kräver samverkan mellan olika aktörer.

Genom samverkan med andra länder och organisationer arbetar Kustbevakningen för att förebygga och tidigt upptäcka utsläpp.

Vid större utsläpp till havs har länderna genom samarbetsavtal möjlighet att ta hjälp av varandra.

Samverkan miljöräddning
Gränslös toppbild