Presskontakt

Presskontakt utanför kontorstid:

Vänligen kontakta våra två ledningscentraler.

Ledningscentral Nordost

Tel: 08-57 89 76 76
E-post: lc.krn@kustbevakningen.se

Ledningscentral Sydväst

Tel: 031-727 91 39
E-post: lc.krs@kustbevakningen.se

Kommunikatör i beredskap

Tel: 0731-42 22 24

Presskontakt:

För frågor om Kustbevakningens medverkan i Frontex Operation Triton, kontakta: Mattias Lindholm, kommunikatör
Tel: 08-57 89 76 57, 0768-99 53 60
E-post: mattias.lindholm@kustbevakningen.se

Pernilla Östlund, tjänsterförrättande kommunikationschef
Tel: 0455-35 34 08, 0739-877 411
E-post: pernilla.ostlund@kustbevakningen.se