Följ bygget i bild - KBV 031

 • KBV 034 lämnar Wolgast för sin hemmahamn Helsingborg

  KBV 031 och KBV 034 har lämnat Wolgast

  Klockan 07:30 den 12 juni 2013 kastade KBV 031 och KBV 034 loss från Peene-Werft i Wolgast för hemfärd till Djurö respektive Helsingborg. Solen strålade från en helt molnfri himmel och Peene Strom låg spegelblank.

 • KBV 034. Vid leveransprovturen

  KBV 031-034: vecka 17

  Leverans av KBV 034 beräknas ske under vecka 17. Nu pågår allmän finslipning och slutgiltiga besiktningar.

 • KBV 032. Återmontering av modifierat is-skydd under klaffen till RIB-recessen

  KBV 031-034: vecka 14

  Fredagen den 12 april anlöper Kustbevakningens nya kombinationsfartyg KBV 033 Sverige och Oskarshamn för första gången. På KBV 034 genomförs leveransprovturer under vecka 15.

 • KBV 033. Den främre delen av bryggan

  KBV 031-034: vecka 11

  KBV 034 har tagits upp på land för att målningsarbeten på fartyget ska färdigställas. På KBV 033 pågår befattningsutbildning för besättningen och KBV 032 ligger till kaj i Wolgast för modifieringsarbeten.

 • KBV 033. Klar för leverans

  KBV 031-034: vecka 8

  Nya pulsationsdämpare har installerats ombord på KBV 033. Och på KBV 034 fortsätter testerna av systemen ombord.

 • KBV 034. Till kaj

  KBV 031-034: vecka 7

  På KBV 033 färdigställs nu de sista restpunkterna inför leveransen. Flaggbytesceremoni för KBV 033 kommer att ske den 28 februari. På KBV 034 testas en mängd olika system bland annat inbrottslarm, kommunikationssystem och oljeupptagningssystemet.

 • KBV 033 test av utvändigt sprinklersystem, för att kunna kyla ner eget fartyg vid till exempel brandbekämpning

  KBV 031-034: vecka 5

  KBV 033 färdigställs inför kommande leveransprovtur under vecka sex. Det är fokus på att få ner bullernivåer och diverse test av olika system och funktioner genomförs. På KBV 034 har driftsättningen av maskinövervakningssystemet påbörjats och installationsarbeten färdigställs och inspekteras.

 • KBV 033

  KBV 031-034: vecka 3

  KBV 033 är på varvsprovtur för att justera in fartygens drift- och navigationssystem. På KBV 034 börjar isoleringsarbetena bli färdiga och elkraft är inkopplad. Varvet har infört skiftarbete för att alla varvsarbetare och externa servicetekniker ska få plats att arbeta ombord.

 • KBV 033 görs julfin

  KBV 031: vecka 51

  Denna veckan har det varit fokus att få så mycket som möjligt färdigt ombord på KBV 033 före sliptagning och färdigställande av målningen inne i en bygghall under jul/nyårshelgerna.

 • KBV 033. Test av kranarnas lyftkapacitet, den stora kranen på huvuddäck skall klara 1,9ton på 19m

  KBV 031: vecka 49

  Kustbevakningen tog den 27/11 över KBV 033 och KBV 034 från varvet, därmed kunde den svenska flaggan hissas ombord på bägge fartygen.

Gå till nyhetsarkivet
Föregående12345...